“Restauratie en onderhoud; uitvoering en begeleiding”

Training op 15, 21 en 29 oktober

Ondanks de inzet van veel betrokkenen bij de restauratie en onderhoud van monumentale panden, komt het helaas nog steeds voor dat restauratie  en onderhoud niet goed worden uitgevoerd. Ondeskundigheid, het maken van verkeerde keuzes en fouten,  kan leiden tot onherstelbare schade aan het monument . Het goed  voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van het restauratieproces  is daarom  van groot belang.  In deze driedaagse training  worden daarvoor  handvatten  aangereikt .

Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met een bezoek aan enkele  monumentale panden  om in de praktijk opdrachten uit te voeren en restauratieaspecten nader toe te lichten.

Deze training is vooral  bestemd  voor projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders van restauratiebedrijven, ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving, medewerkers van architecten- en monumentenadviesbureaus, medewerkers woningcorporaties en vastgoedbeheerders en leden van erfgoedcommissies.

Voor deze training zijn nog plekken beschikbaar. De kosten bedragen € 825,- excl. btw. Lunch en lesmateriaal zijn inbegrepen. Deelnemers ontvangen een certifaat bij voldoende resultaat.

Heeft u interesse in deze training,  dan kunt u zich daarvoor aanmelden  via de mail info@restauratietrainingen.nl of via de website www.restauratietrainingen.nl

Klik  hier voor verdere informatie over deze training.

Uiteraard nemen wij  de richtlijnen van de RIVM in acht.  De coronacrisis heeft een groot effect op de arbeidsmarkt. Voor verschillende steunmaatregelen geldt dan ook dat de werkgever zich moet inspannen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen. Ons aanbod aan restauratietrainingen kan daarvoor een handreiking bieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *