Slot Schaesberg start met fundering voor herbouw poorttoren

Vijftig jaar na het instorten van de eeuwenoude poorttoren van slot Schaesberg is op 23 oktober 2019 gestart met de herbouw ervan. Vanzelfsprekend wordt begonnen met de fundering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een innovatieve techniek, zodat zoveel mogelijk van de eeuwenoude fundering bewaard kan blijven. De eigenlijke opbouw van de toren vindt vanaf april van 2020 plaats.

Over de fundering zegt Aryan Klein, projectdirecteur Slot Schaesberg: “De oorspronkelijke fundering van de poorttoren bestaat uit 17e eeuws metselwerk en staat op een niet draagkrachtige leem- of kleilaag. Om de nog aanwezige historische funderingsresten zo goed mogelijk te bewaren en te ontlasten, is gekozen voor stalen buispalen waarover een funderingsbalk zal komen. Een bijzondere techniek binnen de monumentenzorg, die door de firma Kandt met de grootste zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd”.

Slot Schaesberg: zoals het nu is en hoe het vroeger was.

Ervaringsplek voor erfgoed

Slot Schaesberg is een prachtige plek om te zien en te ervaren hoe restauratie in zijn werk gaat. Er worden onder meer traditioneel gebakken veldbrandstenen toegepast. De eerste tienduizend, speciaal voor dit doel gebakken, stenen zijn eerder al in ontvangst genomen door wethouder Lucassen van de gemeente Landgraaf. Verder wordt er veel natuursteen verwerkt. Daartoe zijn met een groeve nabij Luik in België  afspraken gemaakt over de levering van de benodigde natuursteen.

Het bijzondere is dat bezoekers vanaf het toeristische seizoen 2020 zelf kunnen ervaren hoe er in de 17e eeuw, met stenen van verschillende kwaliteiten uit veldovens en steengroeven, een muur werd opgetrokken.

Daarnaast wordt Slot Schaesberg dé praktijkplaats voor vakmanschapsopleidingen in de restauratiesector voor Zuid- en Midden-Limburg. Het wordt een kenniscentrum voor leren in de praktijk met daaromheen allerlei samenwerkingsverbanden.

ROP-Zuid hecht veel waarde aan het leren in de praktijk en onderhoudt daarom nauwe contacten met Slot Schaesberg. Het is niet alleen een belangrijke leer-werkplaats voor personen die zich willen bekwamen in de restauratiesector, het is tevens een belangrijke plek voor promotie van het vakgebied. In dat kader zal ROP-Zuid hier de komende jaren regionale cursussen en trainingen gaan organiseren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *