ROP Zuid

De ROP-regio Zuid werkt in de provincies Noord-Brabant en Limburg. De kernactiviteiten van ROP-Zuid voor 2020 zijn:

  1. Het versterken van de infrastructuur voor restauratievakmanschap
  2. Het realiseren van leer-werkplekken in de restauratie
  3. Promotie van het restauratievakmanschap en vakmanschapsopleidingen
  4. Bevorderen van de instroom van restaurtieleerlingen
  5. Innovatie en productvernieuwing

Binnen de genoemde kernactiviteiten worden in Brabant en in Limburg andere accenten gelegd. Zo richt ROP-Zuid in Limburg zich vooral op het ontwikkelen en versterken van enkele restauratiecentra (ambachtsschool Nieuwe Steyl en Slot Schaesberg), terwijl we in Brabant de focus leggen op het opzetten van leer-werkprojecten (o.a. met Gruts) en het promoten van vakmanschapsopleidingen (o.a. keuzedeel “Basis restauratiewerk timmeren of metselen”). Lees hier het ROP-Zuid, werkplan 2020

ROP-coördinator
Sandra van Trijffel
telefoon   (0162) 51 18 33 / 06 51765374
e-mail   sandra.van.trijffel@rop-nederland.nl
adres  Markt 9, 4931 BR Geertruidenberg

Projecten in de regio

Slot Schaesberg start met fundering voor herbouw poorttoren

Herbouw klokkenstoel in Geertruidenberg door Dongemond College

Monumentale schuur Raamsdonk

Actuele zaken

ROP-Zuid aanwezig op de open dag van Bouwschool Breda

ROP geeft voorlichting op VMBO

Beroepenwedstrijd Bouwschool Breda

Workshop 28 november 2019_College De Hulster

Nieuwsbrief ROP september 2019

Nieuwsbrief ROP winter 2020