Regio’s

ROP-coördinatoren
De belangrijkste  taken van de ROP-coördinatoren zijn:
•  het overleggen met eigenaren van monumentale panden, opdrachtgevers, architecten, gemeenten, restauratiebedrijven en de samenwerkingsverbanden in de bouw
• het selecteren van de geschikte restauratieobjecten voor de opleiding
• het zorgen dat het project als ROP wordt erkend
• het werven en selecteren van de leerlingen in overleg met de ROC’s en de samenwerkingsverbanden in de bouw
• het begeleiden van de leerlingen en het bewaken van de voortgang zowel van de theorie als van de praktijk.

ROP Nederland werkt vanuit vijf regio’s met eigen coördinatoren.
Noord-Nederland
Oost
Midden West
Zuid-West
Zuid
Hiermee worden elf van de twaalf provincies bediend. De provincie Gelderland kent een eigen opleidingsstructuur voor het restauratievak.