Over

Om de komende jaren ons culturele erfgoed op een verantwoorde wijze voor de toekomst veilig te stellen zijn de kennis en vaardigheden van restauratie hard nodig. Overheid en bedrijfsleven hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat overdracht van kennis en ervaring in de restauratie wordt voortgezet.

Doel
De Vereniging Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) is opgericht om leerlingen die in de bouw hun opleiding begonnen zijn, te interesseren en motiveren voor het restauratievak. Om mogelijk te maken dat voldoende restauratievaklieden kunnen worden opgeleid zorgt ROP Nederland voor geschikte opleidingsprojecten.

Financiering
ROP Nederland wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het ministerie van OCW, het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid en de provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Adres
Vereniging ROP Nederland

Markt 9
4931 BR Geertruidenberg

Bestuurlijk secretaris
drs. Harrie Maas
telefoon (0162) 511 833
e-mail   h.maas@monumentenhuisbrabant.nl
 
Beleidsinformatie
•   ROP NL Position Paper 2018