Opleidingen

Elke dag is anders. In de restauratie kom je vaak onverwachte problemen tegen die ter plaatse opgelost moeten worden. Er bestaan geen standaardoplossingen. Samen met je leermeester werk je aan het herstel en onderhoud van oude gebouwen waarbij een beroep wordt gedaan op je inventiviteit om een bijdrage aan het herstel te leveren.

Niets is In de restauratie hetzelfde. Het is afwisselend werk in bijzondere en monumentale gebouwen zoals kastelen, boerderijen, fabrieken en kerken. Maar ook in woonhuizen of openbare gebouwen. Je werkt met oude en bijzondere materialen en leert speciale restauratietechnieken. Er is veel vakmanschap voor nodig. Je leert speciale restauratievaardigheden en krijgt gevoel en belangstelling voor het restauratieambacht.

In de restauratieopleiding leer je het nodige over bouwstijlen, bouwmethoden, materialen en constructies uit het verleden, maar ook uit het heden. Je hebt veel eer van je werk en je krijgt er veel waardering voor. Je kan trots zijn op je werk en je levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed in Nederland. Je leert een ‘echt’ vak in de praktijk, op de steiger, door het te dóen. Je werkt met je handen en maakt dingen. Het is een veelzijdig vak met veel nauwkeurig (hand)werk
Spreekt dit je aan? Wil je leren met je handen? Dan is werk in de restauratiesector iets voor jou! 

Restauratieopleidingen
Tijdens een restauratieopleiding maak je kennis met het vak in de praktijk door het zelf te doen. Een leermeester laat je de kneepjes van het vak zien. Bij een restauratieopleiding leer je met je handen.
Restauratieopleidingen worden aangeboden in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het middelbaar beroepsonderwijs.

Een restauratieopleiding duurt meestal twee jaar. Je leert het vak in de praktijk. Je werkt vier dagen per week bij een erkend leerbedrijf. Daar leer je de fijne kneepjes van het vak van een gekwalificeerde leermeester. Je bent in dienst van een opleidingsbedrijf (samenwerkingsverband) en uitgeplaatst bij een erkend leerbedrijf of rechtstreeks in dienst bij het erkende leerbedrijf.

Tijdens de opleidling ga je één dag per week naar een Regionaal Opleiding Centrum (ROC). Hier krijg je de vakgerichte theorie die bij de opleiding hoort. Ook kun je op deze theoriedag je ervaringen met andere leerlingen uitwisselen en alle voorkomende vraagstukken uit je eigen praktijk bespreken.

OVERZICHT OPLEIDINGEN

Ben je bezig met de twee jarige basisopleiding timmeren of metselen op niveau 2?
Als je in de praktijkopleiding bij een Restauratie leerbedrijf volgt leer je van een restauratievakman de beginselen van het restaureren. Meestal kun je enkele praktijktentamens maken op een restauratiewerk en enkele op een nieuwbouwwerk. Als aan het eind van je opleiding de basis timmer of metsel vaardigheden beheerst en Restaureren vind je leuk dan kun je kiezen om je vervolgopleiding te doen bij een erkend Restauratie Leerbedrijf. Deze zijn te vinden op: www.stagemarkt.nl

Heb je de basisopleiding timmeren of metselen op niveau 2 gehaald?
De structuur van de restauratieopleidingen is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De oude opleidingen Restauratie Timmeren en Restauratie Metselen op mbo-niveau 3 zijn verdwenen. Ook de oude kaderopleiding op niveau 4 bestaat niet meer. Op niveau 3 kwamen er nieuwe keuzeonderdelen Restauratie timmeren en Restauratie metselen als onderdeel van de algemene opleidingen, terwijl voor mbo-niveau 4 de nieuwe opleidingen Specialist Restauratie en Professional Restauratie ontwikkeld werden.

Wat doet de Stichting Restauratie Opleidings Projecten voor jou?
De Stichting Restauratie Opleidingsprojecten is opgericht om meer restauratievaklieden te krijgen. Zelf zijn we als ROP geen opleidingsinstituut. We organiseren opleidingsprojecten in het hele land.
In de meeste provincies is een ROP-coördinator werkzaam die jou kan informeren over de restauratieopleidingen. Het ROP zorgt ervoor dat er voldoende praktijkopleidingsplaatsen zijn waar je het restauratievak kan leren.
Naam, telefoonnummer en mailadres van jouw ROP-coördinator vind je op de pagina van jouw regio.

Een goede toekomst in het restauratievak
Er zijn in Nederland veel monumenten die gerestaureerd en onderhouden moeten worden. Daarbij gaat het niet alleen om rijksmonumenten, maar ook om gemeentelijke en provinciale monumenten en gebouwen met een culturele betekenis. Jonge, goed opgeleide en enthousiaste vakspecialisten zijn hard nodig en welkom!
De komende jaren is er geld beschikbaar voor de restauratie van monumenten. Dit betekent dat er voldoende werk is in de restauratiesector.
Als gediplomeerde restauratievakman ben je breed opgeleid en dus breed inzetbaar.

Opleidingen MBO 3 niveau
Naast de opleiding allround timmerman of allround metselaar kunnen leerlingen  die interesse in restauratie hebben de keuzedelen restauratie timmeren of restauratie metselen volgen op een aantal ROC’s.  Bijvoorbeeld in Amersfoort, Delft, Drachten, Goes en Hengelo.
In Hengelo kan behalve de keuzedelen ook de BOL/3 opleiding Technicus Hout en Restauratie gevolgd worden.

Basis Restauratie Timmeren/Metselen (keuzedeel MBO-3)
BouwSchool Breda
Start N.t.b. in najaar 2021.
Bouwmensen Zaandam
Start N.t.b. in najaar 2021.
Basis Restauratie Timmeren/Metselen

Voor de regio’s Zuid-West en Zuid is een programma van Masterclasses in voorbereiding. Voor meer informatie neem contact op met de ROP coördinator in jouw regio.

Opleidingen MBO 4 niveau
Voor opleidingen Specialist Restauratie Timmeren en Restauratie Metselen start de eerstvolgende mogelijkheid:
Gelders Restauratie Centrum, Arnhem.
Start September 2021.
BouwSchool Breda.
Start Januari 2022.
Specialist Restauratie Timmeren – Metselen

Professional Restauratie start de eerstvolgende mogelijkheid:
Klooster Ter Eem, Amersfoort.
Start September 2022.
Professional_Restauratie

De Brancheopleiding Specialist Restauratie Timmeren en  Metselaar werd in het jaar 2017-2018 voor het eerst gegeven bij BURGY Bouwbedrijf in Leiden. In de jaren erna is deze op verschillende plaatsen in het land georganiseerd. 

Op www.erfgoedopleidingen.nl is alle informatie nog eens na te lezen en de berichtgeving over de ontwikkelingen binnen het project te volgen.

Workshops en cursussen voor de restauratie- en bouwbranche
voor bouwvakkers, vakmensen en specialisten
Raadpleeg hiervoor: www.restauratietrainingen.nl