Workshop in Roermond, 28 november 2019

Behangen en schildertechnieken: onbekend maakt onbemind

Op donderdag 28 november jl. vond in het Gilde College in Roermond de workshop “Behangen en schildertechnieken” plaats. Deze workshop werd bezocht door 22 leerlingen en 3 docenten van College Den Hulster in Venlo.

Kennismaken met restauratiewerk

De workshop werd georganiseerd om 3e jaars leerlingen van de afdeling Bouwen Wonen & Interieur kennis te laten maken met een aantal werkzaamheden in de restauratiesector. Deze leerlingen moeten namelijk binnenkort een keuze maken welke richting zij uit willen voor de vervolgopleidingen. Het Gilde College biedt onder andere de opleiding Schilder niveau 2 en Gezel Schilder niveau 3 aan. ROP-Zuid promoot restauratieopleidingen, vandaar dat deze workshop door ons werd georganiseerd. Onbekend maakt tenslotte onbemind… en dat geldt zeker voor de restauratiesector.

Leren in de praktijk

De (restauratie)schilderopleiding bestaat uit twee onderdelen: behang- en schildertechnieken. Na een korte uitleg hierover door een docent van het Gilde College gingen de leerlingen zelf aan het werk. Leren in de praktijk is immers de beste leerschool. Er werd door de leerlingen een plankje behangen, waarbij zij hun eigen fantasie mochten gebruiken. Het resulteerde in hele verrassende creaties.

Vervolgens hebben de leerlingen de andere kant van het plankje met betonlook-verf geschilderd. Hierna werd een omlijsting gemaakt, waarbij zij het ook zelf in verstek hebben moeten zagen.

Natuurlijk is dit allemaal nog niet erg spectaculair, maar om leerlingen te interesseren voor het restauratievakgebied – in dit geval restauratieschilderen – moeten zij zo vroeg mogelijk daarin worden meegenomen. Het is belangrijk dat jonge mensen in de gelegenheid worden gesteld om kennis te maken met diverse aspecten van het restauratiewerk. ROP-Zuid gaat de komende tijd hier nog meer werk van maken!

Soms gaat het ook om het toepassen van oude en nieuwe technieken. Ook daar is tijdens de workshop van 28 november jl. aandacht aan besteed. Een aantal leerlingen mocht een nieuwe spuitmachine (Tempspray), die met een verwarmde slang verf spuit, ter hand nemen. Dat sprak aan! Sandra van Trijffel van ROP-Zuid is graag bereid om ook voor de leerlingen van uw school informatie te verstrekken over restauratieopleidingen en/of een workshop te organiseren. Voor inlichtingen: sandra.van.trijffel@rop-nederland.nl

 

Open dag 5 februari Technicus Hout en Restauratie

Werk je graag met hout en wil je ontdekken of de nieuwe opleiding Technicus Hout en Restauratie iets voor jou is?

Kom naar de Open Dag in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht. Proef de sfeer op deze unieke opleidingslocatie en maak kennis met studenten die reeds met deze opleiding zijn gestart. Zij vertellen graag over hun ervaringen.

Deze unieke opleiding richt zich op de volle breedte van hout. Zowel timmeren, restauratie, meubel maken als machinaal houtbewerken komen aan bod. Daarbij wordt ambacht gecombineerd met het gebruik van de modernste technieken, zoals een 5-assige CNC gestuurde freesmachine.

Tijdens de praktijkinstructie wordt veel gebruik gemaakt van historische bouwmaterialen uit ons eigen depot, zoals deuren, ramen, kerkbanken, interieur. Ook werk je aan uitdagende werkstukken en opdrachten zoals het maken van bijzondere kapconstructies, 5 assig CNC freeswerk tot aan het maken van een cockpit voor een prototype van een vliegtuig of een roeiboot.

Stichting RIBO en ROC van Twente maken graag nader kennis met jou.

Open Dag: woensdag 5 februari 2020 van 15.00 tot 21.00 uur.
Adres: Haarweg 3 in Hengelo (O). Tel. 06-55793787 info@ribo.nl

Excursie en samenwerking Openluchtmuseum Arnhem


Op 3 december hebben 45 studenten Technicus Hout en Restauratie met docenten en instructeurs een bezoek gebracht aan het Openluchtmuseum. Na een toelichting op het museum en het onderhoud van de gebouwen zijn de studenten met verschillende opdrachten op pad gegaan.


Een interessante excursie met dank aan de medewerkers van het Openluchtmuseum. Hieruit volgt een mooie samenwerking m.b.t. het uitvoeren van opdrachten, stages etc. Volgend jaar gaan we beginnen met de bouw van een tjasker, voor het Openluchtmuseum, van accoya hout.

Boosten circulaire business case

Stichting RIBO richt zich al ruim 12 jaar op het circulair bouwen, specifiek binnen de erfgoedsector door hergebruik van historisch bouwmateriaal te bevorderen. RIBO beschikt over een depot met een grote voorraad authentieke bouwmaterialen. Deze materialen worden door sloop van gebouwen in Oost-Nederland verkregen en opgeslagen. Streekeigen historisch bouwmateriaal krijgt daarmee een 2e leven. RIBO gebruikt deze materialen ook als lesmateriaal voor opleidingen en trainingen.
RIBO heeft de ambitie om in de komende jaren uit te groeien tot een professionele aanbieder van circulaire , historische bouwmaterialen. Dit vraagt om een andere aanpak, om een nieuw business case model.
RIBO gaat het komend jaar samen met Balance en Result, Saxion en Pioneering onderzoeken welk business case het meest geschikt is en welke impact dat heeft op de huidige werkwijze en organisatie. Het onderzoek naar de verdere professionalisering van het depot is een van de Proeftuinen van de transitieagenda Circulair Bouwen voor Overijssel.
Op 20 november jl. vond de startbijeenkomst plaats bij RIBO te Hengelo.

Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel

VMBO van RGO Middelharnis levert 18 jongeren af die de stap gaan maken naar ‘bouwen wonen en Interieur.

Van de 22 leerlingen vierde klas Bouwen Wonen en Interieur van het vmbo RGO Middelharnis kiezen er 18 voor een start met een MBO vervolgopleiding, 2 twijfelen nog over de richting, 1 kiest voor een opleiding vrachtwagenchauffeur en 1 gaat voor een opleiding glaszetter. Volgens docent George ’t Mannetje is dit aantal kenmerkend voor de toename in interesse van jongeren voor bouwkunde.
Tijdens een gastles over restaureren en de restauratieberoepen waren de jongeren geïnteresseerd in de restauratieberoepen en de beroepsrichtingen. Coördinator ROP ZW Johan van Oosterhout vertelde tijdens de gastles over wat er allemaal komt kijken bij het restaureren van een monument. Om het de leerlingen in het ‘echt’ te laten ervaren wordt er door de ROP een excursie georganiseerd naar Restauratie Opleidingsprojecten.

Basisscholen Ooltgensplaat maken kennis met restauratiewerkzaamheden op Fort Prins Frederik

Woensdag 16 en donderdag 17 oktober waren voor de groep 7 en 8 leerlingen van de basisscholen OBS De Regenboog en CBS De Hoeksteen uit Ooltgensplaat spannende dagen.
De dag startte met een gastles van ROP coördinator Johan van Oosterhout over de geschiedenis en bouw van het Fort. Hij had ook drie oude kanonskogels meegebracht die natuurlijk door alle leerlingen vastgehouden moesten worden.

Daarna stopte voor de school een huifkar met twee paarden waarmee de kinderen naar het Fort vertrokken. Jammer genoeg was er niet voor alle kinderen een plaats naast de koetsier.
Aangekomen op het Restauratie Opleidingsproject Fort Prins Frederik werden de kinderen ontvangen door de uitvoerder, leermeesters van Heijmans Restauratie. Ook was wethouder Daan Markwat aanwezig die de kinderen welkom heette en vertelde over de mooie beroepen in de techniek.

Na een korte rondleiding was het natuurlijk tijd voor veiligheidshelm passen werkhandschoenen aan en zelf te gaan metselen, opperen, steigerbouwen en natuursteen puzzelen. Wethouder Daan Markwant werd door de kinderen uitgedaagd om het metselen voor te doen. Daarna liet de leermeester van Heijmans Restauratie zien hoe het echt moest.
Vol enthousiast gingen de kinderen in een hoog tempo aan de slag.

Regelmatig moest er geroepen worden om niet hard te lopen met kruiwagens stenen, steigerpijpen en planken, want ze gingen helemaal ‘los’’. Tijdens de schafttijd allemaal drinken een flinke appel en weer aan de slag.
Aan het eind allemaal op het zelfgemaakte steiger voor een groepsfoto en kreeg iedereen een waterpas, timmermanspotlood en bouwhelm sleutelhanger.

Met veel plezier en vuile kleren weer in de huifkar terug naar school.

Diploma uitreiking studenten Technicus Hout en Restauratie

Op woensdag 9 oktober hebben 11 geweldige studenten Technicus Hout en Restauratie hun vakdiploma in ontvangst mogen nemen. Zij hebben deze 3 jarige hout brede opleiding gericht op timmeren, meubel maken en restaureren met goed gevolg kunnen afsluiten.
De uitreiking vond plaats bij Erve Hondeborg in Zenderen in een prachtig gerestaureerde Twickelschuur. Familie, vrienden en stagebedrijven waren bij de uitreiking aanwezig. Henk Robben, voorzitter van de Stichting Twentse Erven feliciteerde de gediplomeerden en onderstreepte het belang van het behoud van het restauratie vakmanschap. Naast het vakdiploma ontvingen de gediplomeerden eveneens het Praktijkcertificaat ROP, waarop staat aangegeven op welke restauratieprojecten zij hun beroepspraktijkvorming hebben gedaan.

Deze opleiding, waarbij ambachtelijk wordt gecombineerd met het toepassen van moderne machines en technieken, blijkt jongeren zeer aan te spreken. Op dit moment volgen 50 studenten deze opleiding. Een dag in de week krijgen zij praktijkinstructie in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht in Hengelo, waar zij werken aan uiteenlopende interessante opdrachten en werkstukken. Voor veel jongeren sluit deze opleiding beter aan op hun interesse dan bestaande reguliere opleidingen op het gebied van bouw/hout.
De opleiding is het resultaat van een goede samenwerking tussen ROC van Twente en RIBO.

restauratie vensters Grote Sint Laurenskerk Alkmaar

Op dit project zijn diverse leerlingen aan het werk geweest bij verschillende bedrijven:

Pronk Restauratie (bouwbedrijf)
Glasatelier Lichtraamwerk (glazenier)
Koedooder (steigerwerk)
Meesters In (natuurbewerker)

Tijdens de restauratie is een bijzondere techniek toegepast, de voegen tussen de vernieuwde natuurstenen raamstijltjes (montants) zijn opnieuw met lood aangegoten. De voegen tussen de natuurstenen onderdelen in dergelijke ramen zijn meestal van mortel. Zie voor meer informatie: https://lnkd.in/dMva5MS

Nieuwe schooljaar THR is begonnen

Dit nieuwe schooljaar is een groep van 18 enthousiaste studenten, gestart met de opleiding Technicus Hout en Restauratie. De studenten worden gedurende 3 jaren opgeleid in restauratie, timmeren, meubels maken en machinaal houtbewerken. Het bijzondere aan deze opleiding is dat ambacht en innovatie met elkaar worden verbonden.

Het accent ligt op de  praktijkinstructie in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht van RIBO (Hengelo ov), waar de studenten allerlei bijzondere opdrachten en werkstukken gaan maken, zoals het bouwen van een Mariakapel of bijenstal, het herstellen van ramen, deuren en kozijnen en het maken van een replica van een zogenaamde zerkenlichter. Voor veel werkstukken wordt gebruik gemaakt van de historische bouwmaterialen die bij RIBO in het depot zijn opgeslagen.

  

Deze opleiding is voor jongeren die met hout willen werken een goed alternatief voor bestaande timmer- en meubelopleidingen.