“Restauratie en onderhoud; uitvoering en begeleiding”

Training op 15, 21 en 29 oktober

Ondanks de inzet van veel betrokkenen bij de restauratie en onderhoud van monumentale panden, komt het helaas nog steeds voor dat restauratie  en onderhoud niet goed worden uitgevoerd. Ondeskundigheid, het maken van verkeerde keuzes en fouten,  kan leiden tot onherstelbare schade aan het monument . Het goed  voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van het restauratieproces  is daarom  van groot belang.  In deze driedaagse training  worden daarvoor  handvatten  aangereikt .

Tijdens de training wordt theorie afgewisseld met een bezoek aan enkele  monumentale panden  om in de praktijk opdrachten uit te voeren en restauratieaspecten nader toe te lichten.

Deze training is vooral  bestemd  voor projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders van restauratiebedrijven, ambtenaren belast met monumententaken en/of handhaving, medewerkers van architecten- en monumentenadviesbureaus, medewerkers woningcorporaties en vastgoedbeheerders en leden van erfgoedcommissies.

Voor deze training zijn nog plekken beschikbaar. De kosten bedragen € 825,- excl. btw. Lunch en lesmateriaal zijn inbegrepen. Deelnemers ontvangen een certifaat bij voldoende resultaat.

Heeft u interesse in deze training,  dan kunt u zich daarvoor aanmelden  via de mail info@restauratietrainingen.nl of via de website www.restauratietrainingen.nl

Klik  hier voor verdere informatie over deze training.

Uiteraard nemen wij  de richtlijnen van de RIVM in acht.  De coronacrisis heeft een groot effect op de arbeidsmarkt. Voor verschillende steunmaatregelen geldt dan ook dat de werkgever zich moet inspannen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen. Ons aanbod aan restauratietrainingen kan daarvoor een handreiking bieden.

Basis restauratie: Het maken van een houten constructie met korbeel

Maart is de maand van de restauratie voor ROP Midden West, op 2 maart zijn leerlingen gestart met het keuzedeel basis restauratie timmeren.
Doelgroep zijn leerling timmerlieden die de opleiding niveau 3 timmeren volgen waarbij het niet verplicht is dat de kandidaat bij een restauratiebedrijf werkt. Het keuzedeel is bedoeld als verdieping/verbreding van de opleiding niveau 3 timmeren.

De volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de twee workshop dagen, onderdeel van een kap- of gebintconstructie herstellen, kozijn of een kozijndeel vervangen met ramen, deuren en luiken.

Op de eerste workshop dag leren de leerlingen hoe een houten constructie met korbeel uit te slaan (schaal 1:1) en te maken.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:
• Twee dagen masterclass basisrestauratie timmeren (theorie/praktijk)
• Reguliere lessen via het ROC en een extra gastcollege
• Praktijkervaring opbouwen bij een restauratiebedrijf (indien van toepassing)
• Excursie naar een restauratieproject

De instructeur van de tweedaagse workshop is Bouke Koopman van Bouwbedrijf Koningsstijl. Bouke is een ervaren restauratie aannemer/timmerman en een uitstekende docent die de fijne kneepjes van het vak aan de leerlingen uitlegt maar ook direct laat zien in de praktijk.

Opzet van de workshops is om leerlingen kennis te laten maken met de restauratie en hen te informeren over de Restauratie specialist timmeren/metselen niveau 4 van het Nationaal Centrum Erfgoed.

Wordt vervolgd!

 

 

 

 

Certificaat oriëntatie op restauratie

In het laatste kwartaal van 2019 hebben 17 BOL 4 leerlingen van Scalda Vlissingen, een module oriëntatie restauratie gedaan. De leerlingen adopteren dan een monument in hun omgeving. Ze gaan dan aan de slag met het monument waarbij ze onder andere onderzoeken hoe oud het monument is, in wat voor stijl het gebouwd is, welke functies het heeft gehad, hoe bijvoorbeeld de constructie is en wanneer er restauraties hebben plaatsgevonden. Ze doen dat onder andere in de archieven bij gemeentes of als een restauratie niet al te lang geleden is bij een aannemer of architect.  Daar maken ze een verslag van wat ze mondeling toelichten.

Eind vorig jaar was hun mondelinge toelichting, waarbij ze allemaal zijn geslaagd voor hun opdracht. Ze krijgen hiervoor een certificaat (oriëntatie op restauratie) van het ROP (restauratie Opleidings Projecten)

Open dag 5 februari Technicus Hout en Restauratie

Werk je graag met hout en wil je ontdekken of de nieuwe opleiding Technicus Hout en Restauratie iets voor jou is?

Kom naar de Open Dag in het Praktijkcentrum Restauratie en Ambacht. Proef de sfeer op deze unieke opleidingslocatie en maak kennis met studenten die reeds met deze opleiding zijn gestart. Zij vertellen graag over hun ervaringen.

Deze unieke opleiding richt zich op de volle breedte van hout. Zowel timmeren, restauratie, meubel maken als machinaal houtbewerken komen aan bod. Daarbij wordt ambacht gecombineerd met het gebruik van de modernste technieken, zoals een 5-assige CNC gestuurde freesmachine.

Tijdens de praktijkinstructie wordt veel gebruik gemaakt van historische bouwmaterialen uit ons eigen depot, zoals deuren, ramen, kerkbanken, interieur. Ook werk je aan uitdagende werkstukken en opdrachten zoals het maken van bijzondere kapconstructies, 5 assig CNC freeswerk tot aan het maken van een cockpit voor een prototype van een vliegtuig of een roeiboot.

Stichting RIBO en ROC van Twente maken graag nader kennis met jou.

Open Dag: woensdag 5 februari 2020 van 15.00 tot 21.00 uur.
Adres: Haarweg 3 in Hengelo (O). Tel. 06-55793787 info@ribo.nl